آرامه حدادچی

موز  چهارمین محصول مهم دنیا محسوب می شود که در 100 کشور مختلف دریک سال در حدود 88 میلیون  تن تولید می کنند.اینها محصولاتی ارزان هستند که در هر منطقه آب و هوایی از محیط زیست در تمام سال تولید میوه می کنند.

بالای 70 درصد از کشاورزان آفریقا شامل زنان هستند موزهایی را پرورش می دهند که حدود 10 درصد از این محصولات صادراتی اند که به عنوان مواد غذایی خام استفاده می کنند در نیجریه و اوگاندا و بسیاری از کشور های آفریقایی موز محصولی است که تحت تاثیر نماتد های زیر زمینی و بیماری موکوو رگبرگی و رگبرگی (سیگاتوکای سیاه) و بیماری باکتریایی و پژمردگی فوزاریومی می باشند.

X.campestris pv.musacearum  می تواند 100 درصد باعث از بین رفتن محصول شود. این باکتری عامل بیماری پژمردگی موز است و پتانسیل تولید موز را پایین می آورد.

 

َ

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Jun 2008 و ساعت 16 PM |